Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci spracováva  osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016  (GDPR) a  Zákona Národnej rady SR

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje sú spracovávané:

1.   za účelom

      objednania tovaru, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy,                                     

      vystavenie daňového dokladu, dodanie objednaného tovaru, evidenciu kupujúcich na     

      administratívne účely, evidenciu objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,   

      informovanie o akciách, aukciách, novinkách a zľavách  a vedenie vernostného programu;

2.  na právnom základe

    a) súhlasu dotknutej osoby (kupujúceho)

        –  súhlasu  formou aktívneho on-line súhlasu  na stránke www.bepartstudio.com

        –  formou písomného súhlasu pri osobnom odbere tovaru

        –  súhlasu  na odber newslettera  prostredníctvom elektronickej pošty                                  

        –  formou písomného súhlasu na odber newslettera pri osobnom odbere;

     b) potvrdenej objednávky kupujúcim  formou aktívneho súhlasu  na  stránke

          www.bepartstudio.com

     c) osobitného zákona napr.

          – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení   neskorších predpisov,

          – zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

          – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

          – zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

          – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

            služieb na základe zmluvy  uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo  

            prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene  a doplnení niektorých zákonov; 

3.   v rozsahu

       • titul, meno, priezvisko

       • adresa fakturačná a/alebo doručovacia

       • e-mail

       • telefónne číslo, mobilné číslo

       • príslušnosť k firme pri firemných zákazníkoch

       • celková cena objednávky (dobierky)

       • celkový počet objednávok a ich celková hodnota;

4.  forma spracovávania osobných údajov

      • automatizovane on line www.bepartstudio.com

      • faktúry  

      • elektronicky spracovávané excelovské, textové dokumenty 

         a ich vyhotovovanie v  listinnej podobe

 

 5.   Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

       a)  na základe osobitného zákona (napr. o účtovníctve),

       b) uplatnením práva dotknutej osoby v zmysle § 23 Zákona  č. 18/2018 Z.z   neodkladne

          po uplatnení práva – v lehote jedného mesiaca.

 

6.  Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a v žiadnom prípade ich neposkytujeme tretej strane

 

7.  Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú

8. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete na nás obrátiť emailom na adresu info@bepartstudio.com 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Súhlasím Viac info